Nienawidzę walki. (Sentence Note)

  • walka -lek (f noun) walce z +Instr = fight, combat, struggle
  • walczyć (-czę -czysz) (impf), (pf) zawalczyć o+Acc = to fight, struggle for
  • wywalczyć (-czę -czysz) (pf), (impf) wywalczać = to gain by force, win
  • przewalczyć (-czę -czysz) (pf), (impf) przewalczać = to overcome
  • zwalczyć (-czę -czysz) (pf), (impf) zwalczać = to fight against, combat
1 Like