Niektórzy otwarcie powiedzieli, że nie obchodzi ich, kto wygrał wojnę.(Sentence Note)

  • otwarty (aj) open, frank, candid, receptive. (av) otwarcie frankly