Niektóre gwiazdy są ledwo widoczne gołym okiem.

  • goły aj = bare, naked.
  • ~łym okiem = with the naked eye.
  • ~łymi rękami = with one’s bare hands.
  • pod ~ niebem = under the open sky.
  • av = goło.
  • ~ i wesoło = footloose and fancy free