Niektóre błędy zostały poprawione.

  • poprawiony = adj = amended, revised
  • poprawić ‑wię ‑wisz pf, impf poprawiać = to correct, set right, set straight, adjust, amend.
  • & się = to mend one’s ways, put o.s. right