Niedługo wszystko wróci do poziomu sprzed kryzysu.(Sentence Note)

kryzys (mi noun) = crisis.