Niech Tom się dowie.

  • dowiedzieć się (‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą) pf, impf dowiadywać się ‑(duję ‑jesz) +G = to find s.t. out. o+L = learn about