Niech nikt nie zbliża się do ognia.(Sentence Note)

  • zbliżyć się (-żę -żysz) pf, (impf) zbliżać się do +Genitive = to draw nearer to, approach