Niech Moc będzie z tobą! (Sentence Note)

moc f.noun = power, authority

1 Like