Niebo jest przejrzyste.

  • przejrzysty aj = lucid, clear, transparent. av przejrzyście