Niebawem będziesz lepiej grał w tenisa. (Sentence Note)

niebawem adverb = soon