Nie złożę sprawy do sądu. (Sentence Note)

złożyć (-żę -żysz złóż) (pf), (impf) składać = 1) convey, offer, pay (e.g. greetings). put down, deposit, contribute (money), submit (application). 2) fold. assemble, put together