Nie zerwaliśmy.(Sentence Note)

zerwać (zerwę zerwiesz) (pf), (impf) zrywać = tear off, z + Instrumental = break off with, split up with