Nie zdejmuj butów! (Sentence Note)

zdjąć zdejmę ‑miesz zdejmij pf, impf zdejmować ‑muję ‑jesz = to take off, remove