Nie zapomnę twojej dobroci tak długo, jak żyję. (Sentence Note)

  • dobroć (f noun) = goodness, kindness dla+Genitive toward
  • dobroczyńca (mp noun) = philanthropist, benefactor
  • dobroczynność (f. noun) = charity, charitable activity, benevolence