Nie wyobrażasz sobie, jak cieszyłem się na twój przyjazd.

  • cieszyć ‑szę ‑szysz impf, pf ucieszyć please, delight, gladden. gratify.
  • & się z+G = to be glad of. + Instrum = to enjoy (life, etc)