Nie wykonuj gwałtownych ruchów.

  • gwałtowny aj 1] violent, impetuous, hot‑headed, vehement 2] sudden (eg change). av gwałtownie
  • wykonać ‑am ‑asz pf, impf wykonywać ‑nuję ‑jesz = to execute, carry out, perform