Nie wykazuje skruchy za swoje bezprawne działania.

  • bezprawny aj = lawless, illegal, wrongful. av bezprawnie
  • skrucha f.noun = contrition, repentance, compunction
  • wykazać ‑każę ‑żesz pf, impf wykazywać ‑zuję ‑jesz = to demonstrate, exhibit, show, reveal.
  • Nie wykazywać skruchy = literally, to be showing no contrition = to show no remorse
1 Like