Nie wydaje mi się by miały być jakieś problemy.(Sentence Note)

  • miały być = phrase = were supposed to be, were to be, was supposed to be, was going to be