Nie wstydź się, moja droga! (Sentence Note)

  • wstydzić się ‑dzę ‑dzisz pf + Gen = to be embarrassed for, be ashamed of.
  • wstydził(a)byś się = you ought to be ashamed