Nie wolno mi przyjmować w tym tygodniu gości.(Sentence Note)

  • przyjąć przyjmę -miesz (pf), (impf) przyjmować -muję -jesz = to accept, receive, adopt (attitude). (intrans) & się = to become accepted, catch on