Nie wiem, kogo to dotyczy.

  • dotyczyć ‑czy impf (usually 3rd person) +Gen = concern, apply to