Nie wiem jak zlikwidować swój ostatni wpis.

  • wpis mi.noun = inscription, entry, registration, post (internet)
  • likwidować ‑duję ‑jesz impf, pf zlikwidować = to liquidate / eliminate / erase
  • zlikwidować coś = phrasal verb = to wind up / to wipe away
  • zlikwidować kogoś = idiom = to hose someone down (to kill someone)