Nie wiem jak długo to zajmie. (Sentence Note)

zająć ‑jmę ‑miesz pf, impf zajmować ‑muję ‑jesz = 1] occupy, 2] take over, 3] seize (territory).