Nie wiem jak długo to będzie trwało. (Sentence Note)

  • trwać (trwam trwasz) (impf), (pf) potrwać or przetrwać = to last, endure, go on, be in progress
  • trwały (adj) = constant, lasting, durable. (adv) = trwale