Nie wiedziałem o tym, więc nie obwiniaj mnie za to. (Sentence Note)

  • obwinić ‑nię ‑nisz pf, impf obwiniać = to accuse, blame. ~ się (mutually) recriminate