Nie wejdziesz do środka? (Sentence Note)

wejść ‑jdę ‑dziesz wszedł weszła pf, impf wchodzić ‑dzę ‑dzisz wchodź
A] 1) to enter 2) to be included do+Gen into/among.
B] na + Acc = to go up to (a floor in a building), ascend (mountain).
C] w + Acc = to enter into (relations, etc).