Nie w tym rzecz.

to nie w tym rzecz = phrase = that’s not the point, that’s not the issue, it’s besides the point