Nie ujdzie ci to płazem. (Sentence Note)

  • płaz 1] (ma noun) an amphibian. 2] flat side of sword blade.
  • nie ujdzie komuś płazem = he/she will not escape someone unscathed.
  • puścić płazem = to let go unscathed