Nie udawaj Greka.

  • greka f.noun = Greek language (usually Greka = ancient Greek, Grecki = modern)
  • udać udam udasz udadzą pf, impf udawać udaję ‑jesz udawaj = to pretend, feign, dissemble. + Greka = play possum, play dead, pretend to be dead
  • & się +D = to be successful, succeed. e.g. udało mu się = he succeeded.
  • & się do+G = to head for, go to, embark on