Nie trzeba chyba mówić, że zdrowie jest ponad bogactwo.(Sentence Note)

  • bogactwo (n noun) (often pl) = wealth. (pl) = riches
  • Nie trzeba chyba mówić = phrase = needless to say … , it goes without saying …