Nie sprawiaj, żebym był smutny.

  • sprawić ‑wię ‑wisz pf, impf sprawiać = 1] cause, occasion, acquire. 2] butcher (pig, etc)