Nie sposób zadowolić Toma. (Sentence Note)

  • zadowolić ‑lę ‑lisz ‑wol pf, impf zadowalać = to satisfy, please.
  • & się + z + Gen = to be satisfied with
  • zadowolony (aj) z + Gen = to be satisfied with, content with, pleased with