Nie spodziewałem się, że do tego dojdzie. (Sentence Note)

dojść dojdę ‑dziesz dojdź doszedł doszła (pf), (impf) dochodzić ‑dzę ‑dzisz dochodź do+G = to come to, arrive at, reach, accomplish, make an impression on.