Nie spał całą noc, rozmyślając, dlaczego ten interes nie wypalił.

He spent a sleepless night thinking about why the deal went wrong

This is the original English