Nie rozumiem właściwego znaczenia tego zdania. (Sentence Note)

  • właściwy adj = proper, right, correct, actual, true, + Dative = proper to.
  • adv = właściwie = actually