Nie rozumiem do czego on zmierza. (Sentence Note)

NOTE: zmierzać (-am -asz) (impf) do+Genitive = to head toward, tend toward, drive at.