Nie przyznam się do winy. (Sentence Note)

  • przyznać ‑am ‑asz pf, impf przyznawać ‑znaję ‑jesz ‑znawaj = confess, admit.
  • & się do+G = to confess, admit, grant to, concede