Nie przestraszyłeś się, prawda? (Sentence Note)

  • straszyć (-szę -szysz) (impf), (pf) przestraszyć = to frighten. ~ się = to become frightened
  • przestraszony (adj) = afraid, frightened, scared