Nie przesadzaj teraz. (Sentence Note)

  • przesadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf przesadzać = to exaggerate.
  • & się = to go too far, go overboard, overdo it