Nie przepuść całego kieszonkowego.

  • kieszonkowe noun (pl form) (decl as aj) 1] pocket change 2] pocket money / allowance