Nie przepadam za curry. (Sentence Note)

  • przepaść ‑padnę ‑niesz ‑padł pf, impf przepadać = 1] be lost. 2] & za+ Instr = to be crazy about s.t.
  • Nie przepadam za … = phrase = I don’t really like …