Nie przeczę.

  • przeczyć ‑czę ‑czysz impf +D = contradict, negate, deny, refute, repudiate
1 Like