Nie pozwolę ci mnie nękać.

  • nękać ‑am ‑asz imp, pf znękać = to worry, bother, annoy, harass, plague, haunt