Nie pozwala nikomu mieszać się w swoje osobiste sprawy.(Sentence Note)

  • mieszać -am -asz (impf), (pf) wymieszać, zamieszać, or zmieszać = 1] mix, stir
    2] mess up, interfere with something. (pf) pomieszać = confuse. (pf) wmieszać + w + Accusative = involve in.
  • & się + do + Genitive OR + w + Accusative = interfere with, meddle in