Nie pozostawiasz mi wyboru w tej kwestii.

pozostawić ‑wię ‑wisz pf, impf pozostawiać +D = to leave to