Nie pozostawiasz mi wielkiego wyboru, co nie?

pozostawić ‑wię ‑wisz pf, impf pozostawiać +D = to leave to