Nie powinieneś zadawać się z takimi ludźmi.

  • zadać ‑dam ‑dasz ‑dadzą –daj pf, impf zadawać ‑daję ‑jesz ‑dawaj = to give, pose (question, task), inflict (blow).
  • & się + z + Instrumental = hang around with / keep company with