Nie powinieneś oceniać po wyglądzie. (Sentence Note)

  • ocenić ‑nię ‑nisz pf, impf oceniać = to evaluate, rate, gauge. size up
  • ocena f.noun = an appraisal, grade, mark
  • docenić ‑nię ‑nisz pf, impf doceniać = to appreciate. nie ~ = to underestimate