Nie powinieneś mówić takich rzeczy gdy dzieci są w pobliżu.

English Translation

You shouldn’t say that kind of thing when children are around.

pobliże n.noun = vicinity /// w pobliżu = nearby