Nie powinienem był zarywać nocy.

zarwać ‑wę ‑wiesz pf, impf zarywać = to fritter away, undermine.

zarywać nocy = to lose sleep / to stay up

1 Like